Planning 2024

Hieronder volgen de belangrijkste data m.b.t. de W4Kangoeroewedstrijd 2024.
Sommige data liggen vast, andere zijn richtdata. 

1 december - 29 februari 2024 Inschrijving geopend 
begin december  Posters en brieven naar school
begin december  Mail naar de scholen met de mededeling dat de inschrijving geopend is.
rond 8 maart Opgaven beschikbaar om te downloaden; antwoordbladen worden opgestuurd naar scholen
21 maart  officiële W4Kangoeroewedstrijd!
22 maart en 25 maart uitloopdagen W4Kangoeroewedstrijd!
26 maart - 10 april Antwoordformulieren scannen en uploaden in ons systeem
eind april Antwoorden komen op de website
eind april Voorlopige uitslag
begin mei Definitieve uitslag
begin mei Printen uitslag, certificaten/diploma's, brieven, verdeling prijzen
half mei Uitwerkingen komen op de website
half mei Inpakken dozen met prijzen 
begin juni SMART-finale (in museum Boerhaave of in science museum Nemo of ...) 
juni JWO op universiteit van Amsterdam (of online)