Reglement

Het reglement is ook als pdf te downloaden, door hier te klikken.

 1. Aan de Kangoeroewedstrijd kunnen leerlingen meedoen uit de klassen 1 tot en met 6 van alle schooltypen van het voortgezet onderwijs en van groep 3 tot en met 8 van de basisschool. En ook HBO/WO-studenten kunnen nu meedoen met hun eigen versie (wizEXPERT).

 2. Het inschrijfgeld is € 4,00 per individuele deelnemer. Voor deelnemers buiten Nederland (in Europa) bedraagt het inschrijfgeld € 5,00. Duo's (zie punt 7) betalen € 7,00, in het buitenland (in Europa) € 8,00. Voor deelname buiten Europa is er overleg nodig. Na aanmelding (zie verderop) ontvangt de school een rekening voor de betaling van het totale inschrijfgeld. Voor het HBO/WO gelden afwijkende kosten.

 3. Tot en met 29 februari van het betreffende wedstrijdjaar heeft de school de mogelijkheid om het aantal deelnemers te wijzigen. Na 29 februari is het niet meer mogelijk om het aantal deelnemers naar beneden bij te stellen en dient er voor het op dat moment ingeschreven aantal deelnemers betaald te worden. Later kan er ook geen restitutie van inschrijfgeld meer plaatsvinden (wij hebben namelijk dan al de nodige kosten gemaakt). In overleg kan het aantal deelnemers na 29 februari wel naar boven worden bijgesteld. Ook tijdens onvoorziene omstandigheden (zoals het Coronavirus in 2020), waardoor de Kangoeroewedstrijd niet op de officiële manier door de stichting georganiseerd kan worden, dient het verschuldigde bedrag betaald te worden. De school wordt in dat geval wel altijd de mogelijkheid geboden om de wedstrijd op een of andere manier alsnog te organiseren. De school heeft dan natuurlijk ook altijd recht op het voor haar bestemde prijzenpakket. Daar is immers voor betaald. 

 4. Het minimum aantal deelnemers per school is 10. Een duo telt als 1 deelnemer.

 5. De wedstrijd vindt altijd plaats op school op de 3e donderdag in maart (tijdstip bepaalt u zelf). Zie ook ATTENTIE onderaan.

 6. Er zijn drie opgavenversies van verschillende moeilijkheidsgraad voor het PO:

  wizFUN:

  voor groep 3 & 4 basisschool

  wizKID:

  voor groep 5 & 6 basisschool

  wizSMART:

  voor groep 7 & 8 basisschool

  En ook drie versies voor het VO:

  wizSMART:

  voor klas 1 & 2 vmbo, klas 3 & 4 vmbo basisberoepsgericht

  wizBRAIN:

  voor klas 1 & 2 havo/vwo en klas 3 & 4 vmbo (m.u.v. basisberoepsgericht), 3 havo

  wizPROF:

  voor klas 3 vwo, 4 & 5 havo/vwo en 6 vwo

  En sinds 2023 is er ook een aparte versie voor het HBO/WO: wizEXPERT
  Voor deze groep gelden afwijkende regels (bijv. geen verdeelprijzen en geen certificaten).

 7. Een leerling (in groep 5 of hoger) kan sinds 2012 ervoor kiezen om een opgavenversie van een lagere moeilijkheidsgraad te maken. Dit moet wel in overleg met de coördinator gebeuren. Deze leerling doet dan echter buiten mededinging mee en wordt niet meegeteld met de schoolscore (zie punt 16).

 8. Er zijn twee mogelijkheden om met Kangoeroe mee te doen: individueel en in duo's. Voor wizFUN-groep 3 duurt de wedstrijd 30 minuten, voor wizFUN-groep 4 is dat 60 minuten, voor wizKID en wizSMART duurt de wedstrijd 50 minuten; voor wizBRAIN, wizPROF en wizEXPERT is dat 75 minuten.

  • Individueel: de deelnemers mogen niet samenwerken.

  • In duo's: twee leerlingen mogen onderling overleggen; ze hebben samen één antwoordformulier.

  Duo’s doen buiten mededinging mee (en worden niet meegeteld met de schoolscore).

 9. De versie wizFUN-groep 3 telt 12 vragen, de versies wizFUN-groep 4, wizKID en wizSMART tellen 24 meerkeuzevragen en de versies wizBRAIN, wizPROF en wizEXPERT tellen 30 vragen. Elke versie heeft vijf antwoordmogelijkheden. 
  De puntentelling is als volgt:Iedere deelnemende school kan alle versies (ook de Engelstalige) van de website downloaden. De scholen dienen zelf het gewenste aantal kopieën te maken.Alle deelnemers krijgen een officieel, genummerd antwoordblad. Hierop vermelden zij o.a. hun (duo-)naam, datum, geslacht, klassenlaag, versie en schooltype. Verder strepen zij hun antwoorden aan.

  • 5 punten voor een goed antwoord,

  • 1 punt voor geen antwoord (weet niet),

  • 0 punten voor een fout antwoord.

  Als in een categorie twee leerlingen eenzelfde score hebben, wordt hun onderlinge volgorde in de uitslag als volgt bepaald:

  Het aantal goede bij de laatste vier/acht/tien (*) vragen MINUS het aantal goede antwoorden bij de eerste vier/acht/tien (*) vragen PLUS 10. De leerling van wie de uitkomst hiervan het hoogst is, eindigt het hoogst. Indien twee leerlingen ook hier hetzelfde resultaat hebben, eindigen ze ex aequo.

  Naast de score wordt ook altijd een percentielscore gegeven. Dit is het percentage deelnemers in dezelfde categorie dat een lagere score heeft behaald dan de deelnemer zelf. Dus een leerling uit groep met een percentielscore van 85% betekent dat hij tot de beste 15% in groep 8 van Nederland behoort (85% heeft het mindergoede gedaan).

  (*) vier bij wizFUN-groep 3, acht bij wizFUN-groep 4, wizKID en wizSMART, tien bij wizBRAIN, wizPROF en wizEXPERT.

 10. Deelnemers mogen géén rekenmachine gebruiken. Wel kladpapier.

 11. De school dient te zorgen voor voldoende surveillanten die toezien op een ordelijk verloop van de wedstrijd.

 12. De school is verantwoordelijk voor het tijdig opsturen van de ingevulde antwoordbladen na afloop van de wedstrijd. Deze bladen moeten uiterlijk 8 dagen nadat de wedstrijd is geweest, binnen zijn (dus op de vrijdag van de volgende week). Bladen die later dan deze datum binnenkomen doen niet meer mee met de wedstrijd. De school krijgt, behalve winnaarsprijzen, alle andere prijzen.

 13. Scholen die met minder dan 25 deelnemers meedoen, dienen hun antwoorden digitaal in te sturen (of via Excel). Een duo telt hierbij voor één deelnemer. Het antwoordformulier (voor de deelnemers) kunnen zij van onze website downloaden. Na afloop worden de antwoordformulieren verzameld en dienen de antwoorden van de deelnemers ingevoerd te worden in de computer. Deze antwoordformulieren moeten dus niet naar ons (per post) worden terug gestuurd. 

 14. Iedere school waarvan de antwoordbladen tijdig zijn ontvangen, krijgt half mei toegestuurd: een lijst met alle scores van zijn deelnemers en de prijzen. De scorelijsten zijn al eerder te bekijken op de website.

 15. De school krijgt, na afloop, het aantal aandenkens dat gelijk is aan het aantal ingeschreven deelnemers. Voor deelnemers die alsnog mee hebben gedaan (en die niet ingeschreven waren), kunnen er aandenkens aangeschaft worden.

 16. Een school krijgt in elke categorie (*) waarin ze ten minste één deelnemer heeft een schoolscore. Dit is het gemiddelde van de scores van de beste tien leerlingen van de school in de categorie. Indien de school minder dan tien leerlingen heeft in de categorie, worden deze aangevuld met "dummies" van wie de score gesteld wordt op het landelijk gemiddelde in de categorie. Bij een gelijke stand, wint de school met de minste deelnemers in die categorie.


PRIVACY-verklaring
Vanaf 25 mei 2018 heeft W4Kangoeroe een nieuwe privacyverklaring. Deze is te bekijken door hier te klikken.

ATTENTIE
De wedstrijddatum is internationaal afgesproken. Wij kunnen onder geen voorwaarde toestaan dat op een school de wedstrijd een dag eerder plaatsvindt. Later dan de afgesproken datum kan eventueel wel, echter doet de school dan niet mee met de wedstrijd. Op het antwoordformulier geven de leerlingen aan op welke datum zij de opgaven maken.

In geval van twijfel of onduidelijkheid hierover neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de organisatie van de Kangoeroewedstrijd.

(*) Er zijn twintig categorieën: groep 3, 4, 5, 6, 7, 8, vmbo 1, 2, 3/4 bb, 3, 4, brugklas hv, havo 2, 3, 4, 5, vwo 2, 3, 4, 5/6