W4Kangoeroewedstrijd op donderdag 21 maart 2024

Wedstrijddatum

De kangoeroewedstrijd wordt één keer per jaar georganiseerd. De eerstvolgende keer dat deze wedstrijd plaatsvindt is van donderdag 21 maart 2024.
De wedstrijd is geschikt voor leerlingen vanaf groep 3 tot en met vwo 6 en MBO/HBO/WO-studenten (voor deze laatste groep zijn er geen certificaten en prijzen).
Deelname gebeurt in principe via school vanaf 10 deelnemers. Je kunt zowel individueel als in een tweetal (duo) meedoen.


Kangoeroe praktisch

  • Scholen die eerder hebben deelgenomen ontvangen begin december een envelop met 2 posters, de kleurwedstrijd en een begeleidende brief;

  • Nieuwe scholen kunnen posters e.d. aanvragen door een mail te sturen naar info@w4kangoeroe.nl 

  • U kunt zich inschrijven vanaf 1 december 2023 t/m 29 februari 2024 (tot deze datum kunt u te allen tijden uw inschrijving wijzigen, na deze datum kunt u zich nog wel inschrijven, maar geen wijzigingen meer doorvoeren);

  • Op 21 maart 2024 kunt u de officiële wedstrijd organiseren, u bepaalt helemaal zelf het tijdstip (liefst zelfde versie op hetzelfde tijdstip); op 22 en 25 maart 2024 (of zelfs nog later, na contact) kan men de wedstrijd ook nog organiseren, maar dan doet u buiten mededinging mee. Wel krijgt de school certificaten, aandenkens en verdeelprijzen (alleen geen winnaarsprijzen).

  • Half mei sturen wij de prijzenpakketten met de uitslagen naar de scholen.

Nieuw

  • Scholen die met minder dan 25 deelnemers meedoen, dienen hun antwoorden digitaal in te sturen (of via Excel). Een duo telt hierbij voor één deelnemer. Het antwoordformulier (voor de deelnemers) kunnen zij van onze website downloaden (worden dus niet meer opgestuurd). Na afloop worden de antwoordformulieren verzameld en dienen de antwoorden van de deelnemers ingevoerd te worden in de computer. Deze antwoordformulieren moeten dus niet naar ons (per post) worden terug gestuurd!
    Als er minstens 25 deelnemers ingeschreven staan, dan mag alles naar ons terug gestuurd worden per post, zodat wij de formulieren kunnen scannen (maar ook in dit geval hebben we natuurlijk liever dat de antwoorden online worden ingevoerd of in Excel).

  • Een school krijgt, na afloop, het aantal aandenkens dat gelijk is aan het aantal ingeschreven deelnemers. Voor deelnemers die alsnog mee hebben gedaan (en die niet ingeschreven waren), kunnen er aandenkens aangeschaft worden.