JWO digitaal

Wat is JWO? 

JWO staat voor Junior Wiskunde Olympiade. De JWO is de finaleronde van Kangoeroe voor de beste 100 leerlingen van zowel de brugklas havo/vwo als van de tweede klas vwo. (Tot 2013 werden de beste 30 van groep 8, de beste 30 van de brugklas en van de tweede klas uitgenodigd.)
De JWO vindt jaarlijks in oktober plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam en wordt georganiseerd in samenwerking met W4Kangoeroe en de Nederlandse Wiskunde Olympiade.

Hoe werkt JWO digitaal?

Je kunt nu ook zelf JWO-opgaven maken/oefenen.

Er zijn twee mogelijkheden om JWO digitaal te doen:

  1. per jaargang
  2. per onderwerp en niveau

• De opgaven zijn vijfkeuzevragen. Bij elke vraag is één van de vijf mogelijkheden juist. Klik op de letter van het juiste antwoord (volgens jou).

• Voor elk goed antwoord krijg je vijf punten, voor een niet-beantwoorde vraag 1 punt en voor een fout antwoord 0 punten.

• Je mag gebruik maken van kladpapier. Verder is het gebruik van een passer en een liniaal of geodriehoek toegestaan. Rekenmachines en vergelijkbare hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

• De tijd die je mag gebruiken staat erbij.

• Veel succes!