Opgaven op maat

Kies je niveau en onderwerp. Bij allebei kun je meer dan één item kiezen.
Wil je een bestaande jwo-versie maken, kies dan voor
junior wiskunde olympiade maken.

niveau

JWO
eenvoudig
gemiddeld
moeilijk

onderwerp

meetkundelengte, oppervlakte, inhoud
spiegelen, verschuiven, draaien
pythagoras, figuren, afstanden
hoeken
tellentellen (combinatoriek)
rekenenhoofdbewerkingen, handig rekenen
verhoudingen, procenten
tijdrekenen, metrieke stelsels, geld
algebracontextrekenen
regelmaat, algoritmen, patroon herkennen en voortzetten
delingsalgoritme, ggd/kgv, getalsnotatie, variabelen
vergelijkingen, ongelijkheden, functies, grafieken
redenerencombineren van mogelijkheden
informatie, logische puzzels

aantal opgaven (vul niets in als je ze allemaal wilt):