Opgaven op maat

Kies je niveau en onderwerp. Bij allebei kun je meer dan één item kiezen.
Wil je een bestaande jwo-versie maken, kies dan voor
junior wiskunde olympiade maken.

niveau

JWO
eenvoudig
gemiddeld
moeilijk

onderwerp

meetkundepythagoras, figuren, afstanden
hoeken
lengte, oppervlakte, inhoud
spiegelen, verschuiven, draaien
tellentellen (combinatoriek)
rekenenverhoudingen, procenten
tijdrekenen, metrieke stelsels, geld
hoofdbewerkingen, handig rekenen
algebradelingsalgoritme, ggd/kgv, getalsnotatie, variabelen
vergelijkingen, ongelijkheden, functies, grafieken
contextrekenen
regelmaat, algoritmen, patroon herkennen en voortzetten
redenerencombineren van mogelijkheden
informatie, logische puzzels

aantal opgaven (vul niets in als je ze allemaal wilt):