Antwoorden W4Kangoeroe 2017 staan online

De antwoorden van W4Kangoeroe staan nu online.
Ga naar de volgende pagina en download ze: >> Antwoorden en uitwerkingen

Update werkzaamheden

We zijn op dit moment (27 maart) druk aan het scannen. Dat is een hele klus; het gaat om zo'n 100.000 antwoordformulieren. 
Maar ... we zijn net over de helft (gokje). We verwachten, als we geen al te gekke dingen tegenkomen, halverwege volgende week klaar te zijn. 

Om een indruk te krijgen waar wij op dit moment mee bezig zijn, geef ik even een korte toelichting van alle achtereenvolgende handelingen die we doen:

  1. doosjes met antwoordformulieren uitpakken en in kratten leggen
  2. per school rode formulier controleren
  3. controleren of de formulieren allemaal goed liggen en dat er geen losse blaadjes tussen zitten
  4. alle formulieren per school scannen
  5. controleren (tellen) of de aantallen kloppen met wat is opgegeven
  6. handmatig alle scans (achter het computerscherm) nalopen en verbeteren (is de naam goed ingevuld, zijn er geen dubbele antwoorden gegeven, .... en controleren op nog meer eventuele onregelmatigheden)
  7. extra controleprogramma 'erover heen laten lopen'  (en verbeteren als het niet goed is)
  8. volgende school pakken
  9. enz ...

Dit kost veel tijd en concentratie, want het moet goed gebeuren.

Nieuw record aantal inschrijvingen!

Dit jaar hebben we een record aantal inschrijvingen voor de Kangoeroewedstrijd!

120.300 individuele inschrijvingen en 10.500 duo's (verdeeld over 2263 scholen).

De eerste enveloppen komen al binnen en ook wordt er veel gebruik gemaakt van het digitaal invoeren van de antwoorden (waarvoor dank!).

De komende weken zullen we druk bezig zijn met het scannen van de antwoordformulieren. Daarna krijgt u de gelegenheid om eventueel nog aanpassingen te doen bij uw deelnemers (o.a. naam). Hier krijgt u bericht van.

W4Kangoeroe verloot twee fantastische computers onder de deelnemende scholen!

Dit jaar verloot W4Kangoeroe twee fantastische HP-computers onder de scholen (één voor een basisschool en één voor een middelbare school).
HP (een nieuwe sponsor van W4Kangoeroe) stelt twee Sprouts ter beschikking. Ideale computers voor in de klas. Meer informatie over deze computer vindt u hier.

Hoe gaat het verloten in zijn werk?
Per 25 betalende deelnemers (waarbij een duo voor 1,5 deelnemer telt) krijgt een school een uniek nummer (lot) toegewezen (dit gebeurt na afloop van de wedstrijd, omdat dan het aantal deelnemers definitief bekend is). Hierbij wordt er afgerond naar beneden.
Voorbeeld 1: doe je met 100 individuele deelnemers mee, dan krijg je 4 unieke nummers toegewezen (want 100 gedeeld door 25 is 4). 
Voorbeeld 2: doe je met 40 individuele deelnemers en 10 duo’s mee, dan krijg je 2 unieke nummers toegewezen (want 40+1,5x10=55 en 55 gedeeld door 25 is afgerond naar beneden 2).
Voorbeeld 3: doe je met 220 individuele deelnemers en 18 duo’s mee, dan krijg je 9 unieke nummers toegewezen (want 220+1,5x18=247 en 247 gedeeld door 25 is afgerond naar beneden 9). 
Dus: hoe meer deelnemers, hoe meer kans!
Na afloop van de wedstrijd zal onze contactpersoon van HP twee nummers kiezen. De scholen met deze nummers winnen een Sprout.
N.B. De nummers die de scholen krijgen toegewezen, worden niet gecommuniceerd. Maar u mag ervan uitgaan dat alles eerlijk zal verlopen (zoals u van ons gewend bent).

Welkom bij W4Kangoeroe!

Vind je het leuk om te puzzelen en te rekenen, doe dan mee met de grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland. Deze wordt gehouden op donderdag 16 maart 2017. 

Iedereen vanaf groep 3 t/m vwo 6 kan meedoen. Het liefst via school, maar het mag ook buiten school om. In dit laatste geval moeten er ook minstens 10 deelnemers meedoen. Rond half december worden de posters, flyers en brieven naar de scholen gestuurd. Mocht u aan het eind van het jaar nog niets hebben ontvangen, stuur dan even een mailtje.

Voor meer info over de wedstrijd, klik hier.

  

1e prijs.jpg              IMG_4981.jpg

Wereldwijde Wiskundewedstrijd W4Kangoeroe

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werkelijk uniek!
In Nederland namen in 2016 ruim 138.500 leerlingen op bijna 2300 scholen deel.
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''.

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw docent van je had verwacht! Bovendien kun je nog prijzen winnen ook ... 

Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden moeten worden. Waar vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van Kangoeroe.

De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot behoorlijk pittig. 
Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welk?
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? 

Voorbeeldopgave:

Knipsel.PNG


Meedoen met Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel. Na afloop zie je ze hun oplossingen vergelijken; nog dagenlang wordt er over doorgepraat. De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, ooms en tantes krijgen ze voorgelegd, en die willen zich natuurlijk ook niet laten kennen!