Inschrijving is nog tot uiterlijk 10 maart open!

De eerste zending (voor scholen die zich hebben ingeschreven t/m 23 februari) zal in de week van 6 maart naar de scholen worden verstuurd (als u 10 maart nog niets heeft ontvangen, neem dan contact met ons op)De inschrijving is nog open tot 10 maart (uiterlijk). U kunt zich inschrijven met minstens 10 deelnemers. Als u zich al ingeschreven heeft en wilt met minstens 10 extra deelnemers meedoen, stuur dan even een mailtje.
Om in te schrijven ga naar:  >> Inschrijven

Kangoeroe praktisch: 

 • Alle scholen ontvangen half december een envelop met 2 posters, 2 flyers, de kleurwedstrijd en een begeleidende brief;

 • U kunt zich inschrijven vanaf 1 december t/m 22 februari 2017 (tot deze datum kunt u te allen tijde wijzigingen aanbrengen, daarna niet meer);

 • Indien u zich heeft ingeschreven ontvangt u begin maart per post een of meerdere doosjes met de antwoordformulieren (kijk bij Wedstrijd 2017-Downloads voor een voorbeeld) en uitgebreide informatie;

 • Begin maart kunt u dan ook de opgaven downloaden (in het Nederlands en in het Engels), deze kopieert u zelf zo vaak als nodig is (u krijgt hier bericht van);

 • Op 16 maart organiseert u de wedstrijd, u bepaalt zelf het tijdstip (liefst zelfde versie op hetzelfde tijdstip). Indien de wedstrijd op vrijdag of maandag wordt gehouden, dan doe je buiten mededinging mee;

 • Zodra de wedstrijd afgelopen is, heeft u verschillende opties:
  * u stuurt alles in de doosjes direct terug naar ons (liefst aangetekend)
  * u voert de antwoorden van uw leerlingen direct in via onze beveiligde website (in dit geval heeft u na 1 week de scores van uw leerlingen);

 •  Direct na de meivakantie sturen wij de prijzenpakketten met de uitslagen naar de scholen.


W4Kangoeroe verloot twee fantastische computers onder de deelnemende scholen!

Dit jaar verloot W4Kangoeroe twee fantastische HP-computers onder de scholen (één voor een basisschool en één voor een middelbare school).
HP (een nieuwe sponsor van W4Kangoeroe) stelt twee Sprouts ter beschikking. Ideale computers voor in de klas. Meer informatie over deze computer vindt u hier.

Hoe gaat het verloten in zijn werk?
Per 25 betalende deelnemers (waarbij een duo voor 1,5 deelnemer telt) krijgt een school een uniek nummer (lot) toegewezen (dit gebeurt na afloop van de wedstrijd, omdat dan het aantal deelnemers definitief bekend is). Hierbij wordt er afgerond naar beneden.
Voorbeeld 1: doe je met 100 individuele deelnemers mee, dan krijg je 4 unieke nummers toegewezen (want 100 gedeeld door 25 is 4). 
Voorbeeld 2: doe je met 40 individuele deelnemers en 10 duo’s mee, dan krijg je 2 unieke nummers toegewezen (want 40+1,5x10=55 en 55 gedeeld door 25 is afgerond naar beneden 2).
Voorbeeld 3: doe je met 220 individuele deelnemers en 18 duo’s mee, dan krijg je 9 unieke nummers toegewezen (want 220+1,5x18=247 en 247 gedeeld door 25 is afgerond naar beneden 9). 
Dus: hoe meer deelnemers, hoe meer kans!
Na afloop van de wedstrijd zal onze contactpersoon van HP twee nummers kiezen. De scholen met deze nummers winnen een Sprout.
N.B. De nummers die de scholen krijgen toegewezen, worden niet gecommuniceerd. Maar u mag ervan uitgaan dat alles eerlijk zal verlopen (zoals u van ons gewend bent).

Welkom bij W4Kangoeroe!

Vind je het leuk om te puzzelen en te rekenen, doe dan mee met de grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland. Deze wordt gehouden op donderdag 16 maart 2017. 

Iedereen vanaf groep 3 t/m vwo 6 kan meedoen. Het liefst via school, maar het mag ook buiten school om. In dit laatste geval moeten er ook minstens 10 deelnemers meedoen. Rond half december worden de posters, flyers en brieven naar de scholen gestuurd. Mocht u aan het eind van het jaar nog niets hebben ontvangen, stuur dan even een mailtje.

Voor meer info over de wedstrijd, klik hier.

  

1e prijs.jpg              IMG_4981.jpg

Wereldwijde Wiskundewedstrijd W4Kangoeroe

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werkelijk uniek!
In Nederland namen in 2016 ruim 138.500 leerlingen op bijna 2300 scholen deel.
De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school.

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''.

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw docent van je had verwacht! Bovendien kun je nog prijzen winnen ook ... 

Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden moeten worden. Waar vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van Kangoeroe.

De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot behoorlijk pittig. 
Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welk?
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen? 

Voorbeeldopgave:

Knipsel.PNG


Meedoen met Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel. Na afloop zie je ze hun oplossingen vergelijken; nog dagenlang wordt er over doorgepraat. De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, ooms en tantes krijgen ze voorgelegd, en die willen zich natuurlijk ook niet laten kennen!