Planning 2022

Hieronder volgen de belangrijkste data m.b.t. de W4Kangoeroewedstrijd 2022.
Sommige data liggen vast, andere zijn richtdata. 

1 december - 28 februari 2022 Inschrijving geopend 
begin december  Posters en brieven naar school
begin december  Mail naar de scholen met de mededeling dat de inschrijving geopend is.
rond 8 maart Opgaven en antwoordformulieren beschikbaar om te downloaden
17 maart  officiële W4Kangoeroewedstrijd!
18 maart en 21 maart uitloopdagen W4Kangoeroewedstrijd!
17 maart - 25 maart Antwoordformulieren scannen en uploaden in ons systeem
half april Antwoorden komen op de website
half april Voorlopige uitslag
eind april Definitieve uitslag
begin mei Printen uitslag, certificaten/diploma's, brieven, verdeling prijzen
half mei Uitwerkingen komen op de website
half mei Inpakken dozen met prijzen 
mei SMART-finale (in museum Boerhaave of in science museum Nemo) 
oktober JWO op universiteit van Amsterdam (of online)