Planning 2022

Hieronder volgen de belangrijkste data m.b.t. de W4Kangoeroewedstrijd 2022.
Sommige data liggen vast, andere zijn richtdata. 

1 december - 28 februari 2022 Inschrijving geopend 
begin december  Posters en brieven naar school
begin december  Mail naar de scholen met de mededeling dat de inschrijving geopend is.
rond 9 maart Eerste zending met antwoordformulieren en factuur naar school. Er zullen meerdere zendingen zijn.
rond 8 maart Opgaven beschikbaar om te downloaden
17 maart  officiële W4Kangoeroewedstrijd!
18 maart en 21 maart uitloopdagen W4Kangoeroewedstrijd!
19 maart - 10 april Scannen antwoordformulieren
1 mei Antwoordformulieren en kleurwedstrijd moeten weer bij ons binnen zijn
eind mei Antwoorden komen op de website
begin mei Voorlopige uitslag + spiekerscontrole
begin mei Definitieve uitslag
begin mei Printen uitslag, certificaten/diploma's, brieven, verdeling prijzen
eind mei Uitwerkingen komen op de website
half/eind mei Inpakken dozen met prijzen 
half mei Zending naar scholen
juni SMART-finale (in museum Boerhaave) 
oktober JWO op universiteit van Amsterdam