Planning 2018

hieronder volgen de belangrijkste data m.b.t. de Kangoeroewedstrijd 2018.
Sommige data liggen vast, andere zijn richtdata. 

1 december - 21 februari  Inschrijving geopend 
8 december  Posters, flyers en brieven naar school
begin december  Mail naar de scholen met de mededeling dat de inschrijving geopend is.
rond 4 maart Eerste zending met antwoordformulieren en factuur naar school. Er zullen meerdere zendingen zijn.
rond 6 maart Opgaven beschikbaar om te downloaden
15 maart W4Kangoeroewedstrijd!
16 en 19 maart Uitloopdata wedstrijd
18 maart - begin april Scannen antwoordformulieren
23 maart Antwoordformulieren en kleurwedstrijd moeten weer bij ons binnen zijn.
24 maart Antwoorden komen op de website
rond 11 april Voorlopige uitslag + spiekerscontrole
rond 20 april Definitieve uitslag
20 april - 24 april Printen uitslag, certificaten/diploma's, brieven, verdeling prijzen
22 april Uitwerkingen komen op de website
24 april - 25 mei Inpakken dozen met prijzen 
vanaf 17 mei Zending naar scholen
juni SMART-finale (in museum Boerhaave)
oktober JWO op universiteit van Amsterdam