Hier kunt u alle opgavenversies en instructies downloaden.

                               Basisschool

Nederlandse versies

Engelse versies

wizFUN

wizFUN

wizKID

wizKID

wizSMART

wizSMART

                       

                      Middelbare school

Nederlandse versies

Engelse versies

wizSMART

wizSMART

wizBRAIN

wizBRAIN

wizPROF

wizPROF

wizEXPERT

    wizEXPERT

       Brieven en instructies

Brief voor coördinator

Mededelingen voor coördinator

Instructies voor de surveillanten

Uitleg insturen antwoorden via Excel

Uitleg digitaal insturen antwoorden