Opgaven op maat

Kies versie, niveau en onderwerp. Bij elk van de drie kun je meer dan één item kiezen.
Wil je een bestaande kangoeroe-versie maken, kies dan voor kangoeroe spelen.

versie en niveau

wizKIDwizSMARTwizBRAINwizPROFwizFUN
eenvoudig
gemiddeld
moeilijk

onderwerp

meetkundehoeken
spiegelen, verschuiven, draaien
lengte, oppervlakte, inhoud
pythagoras, figuren, afstanden
tellentellen (combinatoriek)
rekenenverhoudingen, procenten
hoofdbewerkingen, handig rekenen
tijdrekenen, metrieke stelsel, geld
algebravergelijkingen, ongelijkheden, functies, grafieken
contextrekenen
delingsalgoritme, ggd/kgv, getalsnotatie, variabelen
regelmaat, algoritmen, patroon herkennen en voortzetten
redenerencombineren van mogelijkheden
informatie, logische puzzels

aantal opgaven (vul niets in als je ze allemaal wilt):